AYAKKABI TABANLARININDA BÜKÜLME (ESNEME)DİRENCİ

Ayakkabı Tabanlarında Bükülme (Esneme) Direnci Nedir?

Tabanlarında bükülme (esneme) direnci hakkında bilgiler:

Tabanlarda Bükülme (Esneme) Dayanımı

Ayakkabı, kullanım sırasında insan vücudunu taşıyan ve vücudun yerle temasını sağlayan bir giysidir. Ayakkabı tabanlarında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri tabanların alt kısmından çatlamasıdır. Özellikle gözenekli yapıdaki tabanlarda çatlama problemiyle daha sık karşılaşılmaktadır. Kullanım sırasında tabanın karşılaşacağı keskin ve sivri yüzeyler bu çatlamaya neden olabilmektedir. Ancak tabanın çatlamaları büyük bir çoğunlukla ayağın yürürken büküldüğü milo başları arasındaki bölgede olmaktadır. Kullanım sırasında sürekli bükülmeye zorlanan bu bölgede zamanla malzeme yapısı bozularak çatlamalar oluşabilmektedir.

Test Cihazları ve Standartlar

Bu test için TS EN ISO 17707 numaralı standart referans olarak kullanılmaktadır. Bu test yönteminde cihaz olarak Bennewart bükülme (esneme) diye bilinen test cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaza takılan ayakkabı tabanları sürekli olarak 90º bükülmektedir. Bu cihaz dakikada yaklaşık 135–150 defa bükülme hareketi yapmaktadır.

Testin Uygulanması

Test edilecek tabanlar testten önce 24 saat süre ile koşullandırılır. Ardından tabanın alt kısmına, dikey olarak topuk ortasından ve burun ortasından geçen bir eksen çizilir. Ardından bu eksene dik olacak şekilde milo başlarından geçen bir eksen çizilerek bu iki eksenin kesişme noktası bulunur. Bu kesişme noktasına özel bir delici iğne ile yaklaşık 2 mm genişliğinde bir kesik açılır. Ardından taban cihaza bağlanır ve test başlatılır.Cihaz 30.000 bükülme hareketi yaptıktan sonra test bitirilerek taban cihazdan çıkartılır. Testten önce açılan kesiğin ölçüsü kontrol edilir. Test sonucunda bu kesiğin genişliğindeki artış standartlarda kabul edilen sınırlar içinde olmalıdır.

Konu Hakkında Diğer Yazılar

Ayakkabı Kursu

AYAKKABI TABANLARINDA AŞINMA DAYANIMI TAYİNİ: ayakkabikursu.org/tabanlarda_asinma_dayanimi_tayini.html

Leave a Reply