İLK ADIM AYAKKABI YÜZ ISTAMPALARI

Ayakkabı Yüz Istampaları Nedir?

Ayakkabı yüz ıstampaları hakkında bilgiler:

Ayakkabı yüz ıstampaları

Ayakkabı yüz ıstampaları

Ayakkabı yüz ıstampaları, birinci öğrenme faaliyetinde hazırlanan model masgaret, yüz, yan gamba, dil, fortluk, ve petlik ıstampalarından oluşmaktadır. Modeli oluşturan her bir parçanın ıstampası çıkartılmalıdır.

Istampa Türleri

Maskaret Istampası

Yeterli büyüklükte karton katı oluşturulur. Masgareti oluşturan çizgiler karton üzerine aktarılır. Çizim etrafından kesim yapılır. İç dış farkının anlaşılabilmesi için dış montaj kenarına ve burun kısmına çentik atılır. Istampa bilgileri üzerine yazılır.

Gamba Istampası

Yeterli büyüklükte karton üzerine gambayı oluşturan çizgiler çizilir. Kıvırma payı 5 mm, binme payı 8 mm verilir. Verilen paylar etrafından kesim yapılır. İç dış gambayı ayırt edebilmek için dış gambaya çentik atılır.

Yüz Istampası

Yeterli büyüklükte karton katı hazırlanır. Standart form karton katı üzerine yerleştirilir. Yüz ıstampasına ait çizgiler karton üzerine aktarılır. Burun kısmına  8 mm binme payı verilir.Verilen paylar etrafından kesim yapılır. Binme payını belirtmek için çizgi üzerine kanal açılarak gerekli bilgiler ıstampa üzerine yazılır. Dış kenar çizgisi ve orta noktası da çentikle işaretlenmelidir.

Pektik Istampası

Yeterli büyüklükte karton katı hazırlanır. Standart form karton katına yerleştirilir.Verilen paylar etrafından kesim yapılarak ıstampa bilgileri üzerine yazılır.

Fortluk Istampası

Yeterli büyüklükte karton katı hazırlanır. Fortluk çizgileri karton üzerine aktarılır. Çizim sırasında arkada oluşan çentiğe 1,5 mm çatı dikiş payı verilir. Verilen paylar etrafından kesim yapılarak gerekli bilgiler ıstampa üzerine yazılır.

Dil Istampası

Dil ıstampası standart formun kavisli kısmında yer almaktadır. Kavisli bölgelerde bulunan parçaların ıstampaları kampre verilerek çıkartılır. Çevirme noktasından tutularak standart form karton katına yerleştirilir. 2. nokta ile 3. nokta arasındaki kısım çizilir. Karton, yeniden belirlenen çevirme noktasından çevrilerek standart form karton katı üzerine yerleştirilir. 3. nokta ile 4. nokta arasındaki kısım karton üzerine çizilir. Kampreden dolayı çizgilerde oluşan kırıklıklar giderilir. Gerekli paylar verilir. Verilen paylar etrafından kesim yapılır. Istampa için gerekli bilgiler yazılır. Binme payına kanal açılır.

Ayakkabı Kursu