AYAKKABI TABANLARINDA AŞINMA DAYANIMI TAYİNİ

Ayakkabı Tabanlarında Aşınma Dayanımı Tayini Nedir?

Ayakkabı tabanlarında aşınma dayanımı tayini hakkında bilgiler:

Taban Malzemelerinin Aşınma Dayanımı

Ayakkabı, kullanım sırasında çok çeşitli etkilere maruz kalan ve farklı ortam ve koşullarda kullanılan bir giyim eşyasıdır. Özellikle ayakkabının tabanı sürekli yer ile temas ettiği için ayakkabının en önce aşınacak kısmıdır. Ayakkabı tabanı, temas ettiği yüzeylerle olan sürtünmeden dolayı zamanla aşınarak incelebilir, hatta delinebilir. İşte bu aşınma miktarını önceden belirleyebilmek için yapılan kontrole aşınma dayanımı testi denir.

Test Cihazları ve Standartlar

Bu test için TS EN 12770 numaralı standartlar referans olarak kullanılmaktadır. Aşındırma test cihazı olarak ise aşındırma cihazı olarak adlandırılan cihaz kullanılır. Cihazın çalışma prensibi, üzerine aşındırıcı malzeme kaplanan döner silindirik tambura, yatay olarak hareket edebilen tutucudaki bir numune test parçasının sürtünmesi şeklindedir.

Testin Uygulanması

Test edilecek taban malzemeleri testten önce 24 saat süreyle koşullandırılır. Bu malzemelerden 16 mm çapında en az 3 tane test parçası kesilir. Bu kesim işlemi için özel olarak hazırlanmış içi boş delici aparat kullanılır. Kesilecek bu parçaların yüksekliği en az 6 mm olmalıdır. Kesilen test parçaları tartılarak kütleleri kaydedilir. Test parçası tutucuya bağlanır ve tutucu tamburun başlangıç ucuna kapatılır. Cihaz çalıştırılarak test başlatılır. Test parçası bu tambur üzerinde 40 metre yol alacak şekilde cihaz 84 devir yapınca test sonlandırılır. Test parçasından geride kalan kısım tutucudan çıkartılarak yeniden tartılır. Bu işlemler üç parçaya da uygulandıktan sonra hesaplamalara başlanır. Önce test edilen parçanın yoğunluğu tespit edilir. Bu yoğunluk değeri bağıl hacim kaybının hesaplanmasında kullanılacaktır. Tartım sonucunda bulunan değerler ile bağıl kütle kaybı ve bağıl hacim kaybı hesaplanır. Bu hesaplamalar üç test parçası için de yapılır ve bulunan değerlerin ortalaması alınarak sonuç bulunur.

Ayakkabı Kursu