AYAKKABI KÖSELENİN SUYA KARŞI AŞINMA DAYANIMI TAYİNİ

Ayakkabı Köselenin Suya Karşı Aşınma Dayanımı Tayini Nedir?

Kösele tabanların pek çok üstün özelliği olmasına rağmen aşınma dayanımları diğer taban malzemelerine karşı oldukça düşüktür. Kösele malzemelerin aşınma dayanımını düşüren en önemli etkenlerden biri de sudur. Islanan kösele malzemenin iç yapısında çatlaklar oluşur ve bu çatlaklar köselenin aşınma dayanımını düşürür. Bu yüzden kösele malzemelerin su karşısında nasıl bir özellik sergileyeceklerini tespit etmek amacıyla aşağıda anlatacağımız test yöntemine başvurulmaktadır.

Test Cihazları ve Standartlar

Bu test için TS 4136 EN ISO 5404 numaralı standartlar referans olarak kullanılmaktadır. Test cihazı olarak ise, permeometre cihazı olarak adlandırılan cihaz kullanılır. Cihazın çalışma prensibi, bir yüzeyi sürekli ıslatılan kösele malzemeye ayakkabı tabanının yürürken yaptığı bükülme hareketi yaptırılması şeklindedir.

Testin Uygulanması

Test edilecek kösele levhadan özel bıçağı yardımı ile 100 x 45 mm ölçüsünde bir test parçası kesilir. Test parçasının sırçalı yüzeyi P120 sınıfı kâğıt zımparanın üzerine bastırılarak 10 defa sürtülerek aşındırılır. Test parçasının kesit kenarlarına polikloropren veya poliüretan tipi yapıştırıcıdan sürülür. Bu yapıştırıcı kuruduktan sonra ikinci kat yapıştırıcı sürülür. Ardından test parçası koşullandırılır. Koşullandırmış test parçası hassas terazi ile tartılarak kütlesi M0 olarak kaydedilir. Test parçasının kalınlığı ölçülerek kayd edilir. Test parçasının sırçalı yüzeyi platforma temas edecek şekilde kısa kenarı cihazın silindiri üzerine tutturulur. Test için kullanılacak boyanmamış pamuklu gazlı bezden 105 x 45 mm ölçülerinde bir parça kesilip cihazın platformu üzerine serilir. Test parçası gazlı bezin üzerine temas ettirilir ve platform üzerine 7, 5 ml/dak. hızla su akıtılmaya başlanır. Zaman kayıt edilerek silindir harekete geçirilir.

Nüfuz Etme Süresinin Tayini

Köselenin silindirle temasta olan yüzeyinde suyun açık bir şekilde görülmeye başladığı süre kaydedilir. Suyun ilk nüfuz edişinin tespit edilmesi için varsa cihazın sesli veya ışıklı uyarı sistemi kullanılabilir.

Su Absorpsiyonunun Tayini

Deneyde ilk saatin sonunda cihaz durdurulur ve test parçası cihazdan çıkartılır. Deney parçası tartılır ve kütlesi M1 olarak kayıt edilir. Test parçası tekrar cihaza yerleştirilir ve cihaz çalıştırılarak deneye devam edilir. Deney tamamlanıncaya kadar her saat sonunda aynı işlem tekrarlanır. Su absorpsiyonu, Wa, kütlece yüzde cinsinde aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır.

  • Wa = (M1 – M0 ) x 100
  • M0

Burada;

  • M1: Herhangi bir uygulama süresinden sonra deney parçasının kütlesi (gram)
  • M0: Şartlandırılmış deney parçasının başlangıç kütlesi (gram)

Ayakkabı Kursu