CÜZDANIN YAPIMI

Cüzdan Nasıl Yapılır?

Cüzdan yapımı hakkında bilgiler:

Ayna Basma

 • Ayna Yapılacak Parçalar
 • Gövde derisi
 • Cep derisi
 • Paylı sol kredi kart derisi
 • Sol körük derisi
 • Sağ körük derisi
 • Orta deri
 • Sağ kredi kart bant derisi
 • Burs derisi
 • Ön takım biye derisi

Kesim işleminden sonra, deri parçalarının düzgünleştirilmesi, kırışıklığının giderilmesi ve parlaklaştırılması için bütün deri parçalarına uygulanır. Derinin özelliğine ve istenilen sonuca göre ayna makinesinin sıcaklık ayarı yapılır. Derilerin ön yüzleri üste gelecek şekilde yerleştirilir. Düğmeye basılarak eski tip makinelerde silindirin bir tur dönmesiyle aynalama işlemi yapılmış olur. Bazı deri cüzdan üreten firmalar ayna işlemini uygulamazlar.

Yarma Tıraşı

 • Yarma tıraşı yapılacak parçalar ve yarma kalınlıkları:
 • Orta bant derisi (Yarma kalınlığı 0.6 mm.)
 • Sağ kredi kart bant derisi (0.6 mm.)
 • Burs derisi (0.8 mm.)
 • Ön takım biye derisi (0.3,5 mm.)
 • Gövde derisi (1.4 mm.)
 • Cep derisi (1.2 mm.)
 • Paylı sol kredi kart derisi (0.8 mm.)
 • Sağ ve sol körükler (0.4 mm.)

Cüzdanın kaba olmaması, elde rahat ve zarif durması için belirli kalınlıkta olması gerekir. Aynı deri tabakasının çeşitli bölgelerinde kalınlık farkları olduğu için, fazla kalınlıklar yarma tıraşıyla alınır. Modele ve parçaya göre yarma kalınlığı belirlenir. Bu kalınlıklar model kalıp üzerine yazılır. Deri parçalarının kalınlıkları mikro metre ile ölçülerek makine ayarı yapılır.Cüzdan deri parçaların ön yüzü üste olacak şekilde makineye tektek verilir. İşlem bitiminde yarmadan geçen parçalar tekrar ölçülerek kontrol edilir.  Paylı kredi kartı yarmadan (0,8 mm) geçtikten sonra kredi kartı biyaj kalıbı ile araçlanır.

Kenar Boyası

Kenar boyası cüzdanın güzel görünmesi için yapılır. Boyanın, derinin renginde ve örtücü özellikte olması gerekir. Cüzdanın deri parçalarının kenarları, kredi kart kesim yerleri ve çentikleri uygun renkteki boyanın, sünger yardımıyla bölgelere sürülmesiyle yapılır. Boyanacak parçanın dik tutulması, boyanın çok fazla alınmaması ve taşırmadan sürülmesi gerekir.

Kenar Traşı

 • Kenar traşı yapılacak parçalar
 • Gövde derisi
 • Cep derisi
 • Sol kredi kart derisi
 • Sol kredi kart bant derisi
 • Burs derisi
 • Orta deri
 • Burs mukavvası

Traş ayarları ve traşlanacak bölgeler:

Aşağıdaki çizimde kenar traşı yapılacak parçalara göre traş genişlik ölçüleri ve traşlanacak bölgeler kırmızıyla gösterilmiştir. İstenilen traş genişliği, amaca uygun ayak takılıp ayarlanır. Küçük deri parçalarında kalınlık kontrolü yapılır. Traşlanacak deri, sipere dayanarak ayağın altına verilir. Traşlanacak kenar bitinceye kadar elle deriye yön verilir. Gövde derisinin ortası traşlanırken siper çıkarılır. Her parçaya göre genişlik ve kalınlık ayarı tekrar yapılır. Gerektikçe bıçağın bilenmesi, doldukça atık torbasının boşaltılması gerekir. Kaza riskine karşı dikkatli çalışılmalıdır.

Ayakkabı Kursu